• Doświadczenie i różnorodność

    Wywiad z panią Barbarą Stanuch, prezes zarządu GPEC SERWIS oraz Piotrem Dembińskim, dyrektorem ds. handlu w Grupie GPEC na temat roli wykonawstwa w branży ciepłowniczej oraz wyzwaniach i sukcesach spółki GPEC SERWIS należącej do Grupy GPEC. GPEC SERWIS to jedna ze spółek grupy kapitałowej – Grupy GPEC. Jak jej działalność wpisuje się w cele całości? […]